Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Juliusza Verne'a.

Poniżej znajdziesz listę zapytań ofertowych.

Rok 2017

  • 1. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Peryferyjnej 17 w Kielcach.
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-03-10

Informujemy, że postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-04-04
  • 2. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-07-14

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

  • 3. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Uwaga! termin składania ofert upływa 1 września 2017 roku o godzinie 14.00.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-08-23

  • 4. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Uwaga!

W zapisach dokumentów znalazła się nieścisłość.
Termin złożenia ofert (w każdej formie: osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną) upływa 11 października 2017 roku o godzinie 9.30.
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-10-03

 

Template by JoomlaShine