Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Juliusza Verne'a.

Poniżej znajdziesz listę zapytań ofertowych.

Rok 2018

Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2018-10-29

Informujemy, że postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2019-11-09
 

Rok 2017

  • 1. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Peryferyjnej 17 w Kielcach.
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-03-10

Informujemy, że postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-04-04
  • 2. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-07-14

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

  • 3. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Uwaga! termin składania ofert upływa 1 września 2017 roku o godzinie 14.00.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-08-23

  • 4. Zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni przedmiotowych (komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą Montessori, sali gimnastyczno-korekcyjnej).
Uwaga!

W zapisach dokumentów znalazła się nieścisłość.
Termin złożenia ofert (w każdej formie: osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną) upływa 11 października 2017 roku o godzinie 9.30.
Informacje wprowadził: Krzysztof Zaremba
Stanowisko: wicedyrektor
Data utworzenia: 2017-10-03

 

Template by JoomlaShine