Rekrutacja do gimnazjum (kl. 2 i 3)

 

Kiedy należy zapisać dziecko do gimnazjum ?

Zapisy do Zespołu Szkół im. J.Verne'a trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.

W trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).


Zasady rekrutacji

Zapisy są przyjmowane na podstawie kwestionariusza osobowego dziecka złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiedzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły. 

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie. W chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Ustalona wielkość klas w szkole

Zespół Szkół im. J.Verne'a przyjmuje dzieci:

  • do istniejących klas w formie rekrutacji uzupełniającej.

Klasa powinna liczyć do 16 dzieci i nie może przekroczyć 20 (w uzasadnionych przypadkach w wyniku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową).

Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji dzieci

  • złożenie kwestionariusza osobowego dziecka Zespołu Szkół im. J.Verne'a,
  • rozmowa wstępna z dzieckiem i rodzicami,
  • pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły,
  • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
  • wpłata wpisowego.

Opłaty

  • Wpisowe to jednorazowa wpłata dla nowoprzyjmowanych uczniów.
  • Obecnie wpisowe dla nowoprzyjętych uczniów wynosi 300 zł.
  • Czesne wynosi 390 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy).

INFORMACJA DODATKOWA !

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone,
wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Regulamin rekrutacji

Przez wypełnieniem lub pobraniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznaj się z regulaminem rekrutacji.

Godziny pracy sekretariatu Szkoły

Informujemy, że sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Przypominamy, że pełną informację o ofercie Szkoły można zasięgnąć dzwoniąc pod nr telefonu (41) 300-36-63 oraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szkolne akcje

Template by JoomlaShine