W Zespole Szkół im. J.Verne'a funkcjonuje również oddział przedszkolny.

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać:

 

  • ze szkolnej świetlicy,
  • obiadów szkolnych,
  • terapii pedagogicznej i psychologicznej,
  • zajęć z logopedą.

 

Nasi wychowawcy stale pomagają dzieciom, aby czuły się u nas bezpiecznie i odróżniały to co jest dobre, a co złe.

 

Kładziemy nacisk na:

 

  • poczucie bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej,
  • organizację zabaw i gry integrujące,
  • radzenie sobie w nowych sytuacjach,
  • rozwijanie samodzielności,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej,
  • zabawy ruchowe i sprawność.

Szkolne akcje

Template by JoomlaShine