Co oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów oraz staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
 • nauczanie dwóch języków obcych,
 • zajęcia sportowe i pozalekcyjne,
 • wychowanie w oparciu o spójny system wartości,
 • ochronę oraz budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • życzliwą współpracę służącą przede wszystkim dobru dziecka,
 • szkołę otwartą od 7.00 do 17.30,
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego,
 • opiekę medyczną.

 

Co jeszcze oferujemy:

 • dziennik elektroniczny – nowoczesną internetową korespondencję z rodzicami,
 • regularne spotkania z rodzicami,
 • opisową informację o uczniu sporządzana przez pedagoga i wychowawcę,
 • regularne spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi,
 • nowocześnie wyposażone sale, 
 • zieloną i białą szkołę.

Szkolne akcje

Template by JoomlaShine