Co oferujemy:

 • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
 • program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
 • nauczanie  przedmiotów profilowych w kilkuosobowych zespołach,
 • wysoki poziom nauczania oraz staranne przygotowanie do egzaminu dojrzałości oraz studiów wyższych,
 • nauczanie dwóch języków obcych w wymiarze rozszerzonym,
 • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • wychowanie w oparciu o spójny system wartości,
 • naukę w szkole kameralnej i bezpiecznej, w której znamy swoich,
 • udział w realizowanych w szkole projektach edukacyjnych, profilaktycznych,
 • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • życzliwą współpracę służącą przede wszystkim dobru ucznia,
 • szkołę otwartą od 7.00 do 17.30,
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego,
 • opiekę medyczną.

Co jeszcze oferujemy:

 • dziennik elektroniczny – nowoczesną internetową korespondencję z rodzicami,
 • posiłki (obiady) przygotowywane we własnej kuchni, z uwzględnieniem alergii pokarmowych uczniów,
 • regularne spotkania z rodzicami,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne (w tym pracownie przedmiotowe i laboratoria), 
 • zieloną i białą szkołę.
Template by JoomlaShine