Co oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
 • nauczanie dwóch języków obcych,
 • zajęcia pozalekcyjne i sportowe,
 • wychowanie w oparciu o spójny system wartości,
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • życzliwą współpracę służącą dobru dziecka,
 • opiekę na świetlicy,
 • szkołę otwartą od 7.00 do 17.30,
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego,
 • dodatkowe zajęcia świetlicowe,
 • opiekę medyczną.

 

Co dodatkowo oferujemy:

 • dziennik elektroniczny – internetową korespondencję z rodzicami,
 • regularne spotkania z rodzicami,
 • opisowa informacja o uczniu sporządzana przez pedagoga i wychowawcę,
 • regularne spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • nowocześnie wyposażone sale, plac zabaw,
 • zieloną i białą szkołę.

Szkolne akcje

Template by JoomlaShine