Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia,
Działanie 3.3.:  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Cel projektu: osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im Juliusza Verne'a.

Planowane efekty: efektem projektu będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej budynku publicznego, w tym. m.in.: zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody, etc.), znaczące zmniejszenie emisji CO2, zminimalizowanie strat ciepła dzięki wymianie stolarki budowlanej, zastosowanie ekologicznego opału.

Wartość projektu: 1.719.483,09 zł

Wkład UE: 1.459.063,97 zł

Beneficjent: Edukacja KRAM Sp. z o.o. / Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne,
Działanie 7.4.: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel projektu: zwiększenie dostępności oferty szkoły poprzez zakupu wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematycznej i przyrodniczej), pracowni komputerowej (multimedialnej), sali do prowadzenia zajęć metodą Montessori, małej sali gimnastyczno-korekcyjnej do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Kielcach (wchodzącej wraz gimnazjum i liceum w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Edukacja KRAM Sp. z o.o.).

Planowane efekty: efektem projektu będzie możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowoczesnych pracowniach, z zastosowaniem innowacyjnych środków i pomocy dydaktycznych.

Wartość projektu: 209.971,53 zł                  
Wkład UE: 156.218,72 zł

Beneficjent: Edukacja KRAM Sp. z o.o. / Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a

Template by JoomlaShine