Rekrutacja do liceum

 

Kiedy należy zapisać ucznia do liceum ?

Zapisy rozpoczynamy w styczniu 2017 roku – szczegółowe terminy podane w Regulaminie rekrutacji.

W trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady rekrutacji

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym rozpocznie się 01 września 2017 roku. Zapisy są przyjmowane już od 02 stycznia 2017 roku na podstawie  kwestionariusza osobowego dziecka złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiedzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły. 

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie. W chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W liceum ogólnokształcącym uruchomiona zostanie 1 klasa, w której realizowane będą wszystkie przedmioty ogólne w wymiarze podstawowym oraz języki w wymiarze rozszerzonym, a nauczanie przedmiotów profilowych uwzględniać będzie następujące profile (podział na grupy profilowe):

Profil medyczny

Jeśli kochasz przyrodę, interesujesz się naukami medycznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz swoją przyszłość chcesz związać z medycyną, farmacją, przyjdź do klasy medycznej. Profil oferuje przedmioty rozszerzone w zakresie biologii i chemii.  Będziesz działać na korzyść środowiska przyrodniczego i poznawać procesy, które nim rządzą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć studia na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

Profil przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, analityka medyczna, farmacja, biochemia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, fizyka medyczna itp.

W tej klasie zapoznasz się:

  • ze strukturą szpitala, w szczególności: oddziały, laboratorium, izba przyjęć, z diagnostycznym sprzętem medycznym;
  • z zakresem i techniką wykonywania testów diagnostycznych np. badanie krwi, zdjęcie RTG, biopsja itp.;
  • z wiedzą o prawach pacjenta;
  • z historią medycyny.

Klasa zostanie w przyszłości  objęta patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Profil politechniczny

Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach politechnicznych, np. rachunek różniczkowy i całkowy oraz elementy logiki i algebry liniowej. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Profil przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych (np.: informatyka, budownictwo, mechatronika, fizyka techniczna, energetyka, edukacja techniczno–informatyczna itp.), ekonomii, logistyce, zarządzaniu, itp.

W ramach tego profilu szkoła oferuje: 

  • zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone we współpracy z Politechniką Świętokrzyską,
  • możliwość korzystania z platformy  e-learningowej, dostępne testy on-line, dzięki którym utrwalisz i sprawdzisz swoją wiedzę z matematyki.

Profil prawniczy

Jeśli jesteś typowym humanistą, chcesz zostać w przyszłości prawnikiem, uwielbiasz czytać, Twoją pasją jest literatura oraz dziennikarstwo, zapraszamy Cię do profilu prawniczego. Proponujemy rozszerzony program w zakresie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz historii.

Profil zostanie w przyszłości objęty patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Profil fizyczno-informatyczny

Jeśli jesteś pasjonatem nauk ścisłych, takich jak fizyka czy informatyka, swoją przyszłość wiążesz z programowaniem, chcesz się rozwijać w kierunkach ścisłych - zapraszamy Cię do wyboru profilu fizyczno-informatycznego.

Nasza propozycja:

  • zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone we współpracy z Politechniką Świętokrzyską

Ze względu na wprowadzaną reformę systemu edukacji siatka godzin zostanie zmodyfikowana według nowych przepisów.

Liczebność zespołów klasowych

Liczba uczniów w jednym zespole klasowym nie przekroczy 18 uczniów, przy czym nauczanie przedmiotów ogólnych odbywać się będzie dla całej klasy, natomiast zajęcia warsztatowe oraz nauczanie przedmiotów profilowych dla kilkuosobowych grup uczniów.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Opłaty

  • Wpisowe to jednorazowa wpłata w wysokości 300,00 zł.
  • Czesne wynosi 550 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy: od września do czerwca w każdym roku nauki).

INFORMACJA DODATKOWA !

W przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Godziny pracy sekretariatu Szkoły

Informujemy, że sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Przypominamy, że pełną informację o ofercie Szkoły można zasięgnąć dzwoniąc pod nr telefonu (41) 300-36-63 oraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Template by JoomlaShine