Agnieszka Zaremba – Dyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a

Kielczanka, absolwentka „Śniadka”.  Politolog, entuzjastka edukacji obywatelskiej i alternatywnych form kształcenia, nauczycielka akademicka, instruktorka harcerska.

Zawodowo dydaktyk, specjalistka jakości kształcenia. Przez wiele lat wydziałowy koordynator jakości kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Stypendystka Friedrich Naumann Stiftung i Fundacji Batorego, uczestniczka wielu międzynarodowych programów edukacyjnych.

Autorka kilkunastu publikacji z dziedziny nauk politycznych i polityki międzynarodowej. Jej pasją od zawsze jest nauczanie. Komentatorka życia politycznego w mediach, popularyzatorka wiedzy o polityce i integracji europejskiej

W szkole jej domeną, poza zarządzaniem placówką, jest nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor szkoły otwarta na nowatorskie rozwiązania. Drzwi do jej gabinetu są … także otwarte dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Prywatnie mama Wojtka, ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a. Pasjonatka  narciarstwa i żagli. Wielbicielka kryminałów – szczególnie skandynawskich.

 

Krzysztof Zaremba - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach


Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zdobył doświadczenie jako zarządzający funduszami towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jako członek rad nadzorczych w spółkach zależnych. Był członkiem rady nadzorczej spółki zajmującej się wierzytelnościami i windykacją należności. 

Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze oraz zarządcze w sektorze bankowym i finansowym, jako dyrektor oddziału banku, dyrektor sprzedaży centrum korporacyjnego banku, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych banku, prezes zarządu funduszu pożyczkowego oraz funkcje przewodniczącego regionalnego komitetu kredytowego. 

Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu oraz kursy doradcy inwestycyjnego, dyrektora finansowego, obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzania zasobami ludzkimi, członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. 

Aktywnie wspiera działalność lokalnych organizacji non profit:

 • Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Kielcach – stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców, prowadzące różnorodną działalność na rzecz rozwoju regionu,
 • Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach –zrzeszające osoby fizyczne – prezesów, dyrektorów przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. 

Zainteresowania: taniec towarzyski (instruktor tańca), żeglarstwo (sternik), narciarstwo (pomocnik instruktora), pływanie (młodszy ratownik) oraz turystyka rowerowa.

Jako Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach zajmuje się gospodarką finansową i inwestycyjną, realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem szkół, systematycznie pozyskuje środki unijne, nadzoruje zagadnienia prawne oraz związane z informatyką i księgowością. 

Wspólnie z żoną Agnieszką realizują projekt „Szkoła na miarę wyobraźni”, do realizacji którego inspiracją był ich syn Wojtek, uczeń Szkoły Podstawowej.

 

 

Wsłuchując się w głos nauczycieli i przyjaciół jako Dyrekcja Zespółu Szkół im. J.Verne'a planujemy:

 • poszerzanie programu wewnątrzszkolnego systemu badań kompetencji uczniów,
 • propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod wykorzystujących silnie techniki informacyjne,
 • motywowanie oraz szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania,
 • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,
 • rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły,
 • wsłuchiwanie się w dążenia Uczniów i Rodziców,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 • otaczanie opieką i doradztwem zawodowym nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i nauczycieli zdobywających wyższe stopnie awansu zawodowego.

 

Bo czego się nie da zrobić jednym sposobem,

trzeba próbować drugim. Bo w końcu,

gdzie nie można przejść środkiem,

trzeba obejść bokiem lub przesunąć się wierzchem

Juliusz Verne

...a tu znajdziecie nasz plan rozwoju...

Szkolne akcje

Skąd chcesz dojechać ?
Template by JoomlaShine