Wsłuchując się w głos nauczycieli i przyjaciół jako Dyrekcja Zespółu Szkół im. J.Verne'a planujemy:

  • poszerzanie programu wewnątrzszkolnego systemu badań kompetencji uczniów,
  • propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod wykorzystujących silnie techniki informacyjne,
  • motywowanie oraz szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania,
  • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,
  • stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,
  • rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły,
  • wsłuchiwanie się w dążenia Uczniów i Rodziców,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
  • otaczanie opieką i doradztwem zawodowym nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i nauczycieli zdobywających wyższe stopnie awansu zawodowego.

 

 

Szkolne akcje

Mapka dojazdowa

Skąd chcesz dojechać ?
Template by JoomlaShine