Głowa przede wszystkim

Do naszego zespołu dołączyła pani Monika, absolwentka psychologii (specjalność kliniczna na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie). W 2019 r. ukończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie. Wciąż pogłębia swoje kompetencje – jest na drugim roku szkolenia podyplomowego “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” w Krakowie. Zawodowo głównie zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą udzielając pomocy i wsparcia zarówno im jak i ich rodzicom.

Już we wrześniu pani Monika będzie gotowa do spotkań z naszymi uczniami oraz ich rodzicami. Takie spotkanie to szansa na rozwiązanie problemów w sytuacjach trudnych. Najczęściej są to: stres, depresja, lęk, trudności w uczeniu się lub organizowaniu czasu pracy i godzenia go ze swoim hobby,  trudności w relacjach z rówieśnikami, brak motywacji, przezywana złość i frustracja. Zadaniem pani Moniki jest pomóc inaczej spojrzeć na dany temat oraz pomóc młodemu człowiekowi i jego rodzicom “ogarnąć” jego życie i uporać się z wyzwaniami i trudnościami. Ostatnie lata zdalnej edukacji, izolacji domowej, odosobnienia i zamknięcia wielu osobom dała się we znaki. Obecność pani Moniki w naszej szkole to okazja do oswojenia złych wspomnień i doświadczeń. Śmiało korzystajcie.

Z tego, co sama mówi praca jest jej pasją: „Mimo często podejmowanych trudnych tematów praca z młodym człowiekiem daje mi wiele satysfakcji i sprawia dużo przyjemności”.

W wolnych chwilach dużo czasu poświęca na podróże małe i duże, wycieczki piesze i rowerowe, dzięki którym nabiera sił na kolejne wyzwania zawodowe.

Powrót