Kolorowa matematyka

Nasi nauczyciele brali udział w warsztatach prowadzonych przez panią dr Beatę Głodzik – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: pedagoga, pedeutologa, trenerki i propagatorki Metody Marii Montessori. Pani Beata to specjalistka w pracy z dziećmi (0-3), we wczesnym nauczaniu matematyki, a także z zakresu integracji sensorycznej.

Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia jakie procesy zachodzą w mózgu człowieka od poczęcia aż do zakończenia nauki. Jedną z ciekawostek pozamatematycznych (ale nie do końca) była informacja, że jedzenie masła (prawdziwego, powstałego z mleka, a nie roślinnego) pomaga w rozwoju oraz nauce.

Uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat prowadzenia zajęć matematycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych, wykorzystując przy tym pomoce dydaktyczne Montessori.

Po owocnym spotkaniu każdy z obecnych wyszedł z głową pełną inspiracji i pomysłów na kolejne zajęcia.

Powrót