Kontynuacja zdalnego nauczania. Terminy egzaminów. Informacje.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN do 24 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca 2020r. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Dla zainteresowanych pełna treść rozporządzenia oraz uzasadnienie.

Powrót