Mistrzowie tuwimowskich wierszy

W sali 214 odbył się dzisiaj Pierwszy Klasowy Konkurs Recytatorski. Pierwszoklasiści z klasy 1 B wraz z rodzicami przygotowali na konkurs wybrany wiersz Juliana Tuwima.

W jury zasiadły Pani Iwonka oraz Pani Anitka, sędziami byli również wszyscy uczniowie. Ocenie podlegały: płynność recytacji, bezbłędne wystąpienie, własna interpretacja, a także słuchanie w skupieniu pozostałych uczestników.

I miejsce zdobył Adam Bogusławski, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, zarówno w ocenie nauczycieli, jak i dzieci.
II miejsce za bezbłędną recytację otrzymał Michał Wiewiór, a III miejsce za pełną ekspresji interpretację – Marysia Delipacy.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodką nagrodę.

Powrót