Nowy wymiar edukacji domowej

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu formułą edukacji domowej stworzyliśmy dla Państwa (rodziców) i dla Was uczniowie rozbudowaną ofertę. Oferowane pakiety przygotowane są dla uczniów szkoły podstawowej (SPVed) oraz liceum ogólnokształcącego (LOVed).

Przypominamy, że do 31 sierpnia zapisanie ucznia w formule edukacji domowej nie jest konieczne posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w  tym zakresie.

Rodzice składają do dyrekcji szkoły komplet wniosków i deklaracji, obligatoryjna jest rozmowa kwalifikacyjna, po jej pozytywnym wyniku i wyborze pakietu edukacyjnego podpisywana jest umowa.

Na czym polegają różnice w pakietach edukacyjnych?

Przede wszystkim odróżnia je zakres współpracy na co dzień ze szkołą, możliwość udziału w zajęciach, opieka tutora.

Szczegóły znajdziecie w załączonych plikach.

Powrót