Rok szkolny 2020/21. Zmiany w opłacaniu czesnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Dyrekcji naszych szkół.
Do rodziców naszych uczniów oraz do rodziców kandydatów na uczniów wysłaliśmy szczegółową wiadomość poprzez pocztę elektroniczną (do rodziców uczniów także za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Powrót