Szkolna pogodynka – czyli o (nie)zwykłych lekcjach i projektach

Uczniowie klasy 1 B oraz klasy 0 już nie raz pokazali swe niezwykłe zdolności twórcze i językowe, a także umiejętność obserwowania otaczającej nas przyrody. 

Tym razem za zadanie mieli przygotować własny kalendarz pogody (edukacja wczesnoszkolna), ucząc się jednocześnie sposobów mierzenia i zapisywania temperatury, zapisywania dat i kolejności dni tygodnia oraz miesięcy. Niczym w programie “Pogodynka” uważnie obserwowali – a następnie przedstawiali – w specjalnych kalendarzach lub OK Zeszytach stan pogodowy oraz zjawiska przyrodnicze występujące w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach. 

Angielska pogoda

Dopełnieniem tego zadania były specjalne lekcje języka angielskiego. W tym przypadku, zarówno pierwszaki jak i zerówkowicze uczyli się piosenek i dialogów o pogodzie. Rozwiązywali ciekawe karty pracy, ale także quizy czy zadania interaktywne na różnych platformach e-learningowych. Na podstawie zgromadzonej wiedzy i otrzymanych materiałów tworzyli własne koła pogody (The Weather Wheel) na których zaznaczali stan pogodowy na każdy dzień.

Dodatkowo zapinali spinaczami hasła na specjalnym plakacie, czy określonego dnia było mroźno, zimno, ciepło lub gorąco. 

Kiedy pani Iwonka mówi: Sprawdzam!

Podsumowaniem lekcji pogodynkowych był sprawdzian ustny i pisemny na platformie Discord. Uczniowie klasy 1 B odpowiadali na pytania Pani Iwonki, w których np. należało przeprowadzić z nią dialog o pogodzie, spytać o dzisiejszą pogodę, przetłumaczyć słownictwo z języka polskiego na język angielski (i odwrotnie). Używając właściwych kolorów, rysowali części garderoby, które były właściwe do stanu pogodowego w dniu sprawdzianu. Ostatnią częścią sprawdzianu było rozwiązanie karty pracy.
 Wszyscy uczniowie rozwiązali sprawdzian wzorowo, z czego cieszyły się nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i oczywiście Pani Iwonka.

Życzymy dalszych sukcesów i poszerzania horyzontów wiedzy.!

Powrót