Uczniowie Verne’a podarowali wiersze

Ogólnopolska akcja Podaruj wiersz została zorganizowana przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Inspiracją dla niej był uroczy zwyczaj, który miał tenże poeta – chętnie podarowywał przyjaciołom dedykacje i rękopisy wierszy.

Jak przyznają twórcy akcji: „Wierzymy, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję”.

Naszą szkołę do akcji zgłosiła polonistka – p. Paulina Mularska-Ołowiak. Uczniowie ochoczo przystąpili do działania. Klasy IV Montessori, VI c i VII b przez tydzień zbierały odpowiednie wiersze. Niektórzy nawet napisali je sami! Wiersze zostały przepisane na specjalnej papeterii i trafiły do wyjątkowych osób, które uczniowie wybrali sami. Mamy nadzieję, że obdarowani docenili wartość gestu.

Serdecznie dziękujemy za współpracę Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego
w Kielcach, które udostępniło nam część swojego pakietu papeterii.

Powrót