W naszej szkole jest OK

Po wielu miesiącach przygotowań, szkoleń, spotkań i ustaleń, w klasach 0-3 wprowadzamy innowację edukacyjną, tzw. OK zeszyt.

OK oznacza ocenianie kształtujące. To proces, który pomaga uczniom uczyć się, a nauczycielom dokładne monitorowanie tego procesu.

W klasie 1a pan Krzysztof rozpoczął ze swoimi uczniami szkolną przygodę z OK zeszytem.

Powrót