W poszukiwaniu kijanek

W poszukiwaniu kijanek (jako, że zgłębiamy cykl rozwojowy żaby) dotarliśmy nad kielecki zalew. Kijanek nie znaleźliśmy, ale za to nie zabrakło wiosennych śpiewów ptasich, leszczynowych i wierzbowych bazi, kwitnącego podbiału.

Dzieci wypatrzyły także bażanta na drzewie. Po zalewie pływały pary łabędzi i kaczek. Radość sprawiała wędrówka przez mostki na rzeczce.

Nasza lekcja-wyprawa była pełna zabaw, śmiechu i wiosennego słonka. Pięknie było!

Powrót