Wielkanocne życzenia

Wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom życzymy, by nadchodzące świąteczne dni, były wypełnione wiarą, nadzieją i miłością.

Dyrekcja
Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a
Powrót