Za QR kodem …uczniowie sznurem!

Zabawa (oczywiście mamy naukę na myśli) z kodami QR skradła serca naszych uczniów…

W ramach powtórzenia materiału na lekcjach angielskiego używaliśmy telefonów, siły naszych nóg i oczywiście głowy, bo to tam kryje się nasza wiedza…

Zadanie jest z pozoru proste. Należy znaleźć ukryty w sali lub na korytarzu kod QR, a następnie zeskanować przy użyciu telefonu. Każdy kod to inne zadanie. Raz gramatyka, raz słownictwo, a czasem 2w1.

 Jak ćwiczymy kluczowe umiejętności?

Aktywnie, chętnie i z uśmiechem na ustach.

Powrót