Zaczynamy kolejny rok szkolny

Po raz kolejny uroczyście rozpoczniemy rok szkolny w Zespole Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach.

Szczegółowe informacje wysłaliśmy mailem do rodziców. Ale dla przypomnienia… przypominamy 😉

 

Uroczyste spotkania zorganizowane zostaną w auli budynku C  Społecznej Akademii Nauk (Dawny campus WSH, ul. Peryferyjna 15, tam, gdzie organizowane było zakończenie roku szkolnego niektórych klas).

Harmonogram:

godz. 9.00  klasy 1-4 liceum

godz. 10.00 klasy 4-8 szkoły podstawowej

godz. 11.00 klasy 0-3 szkoły podstawowej

Uwaga! Rodziców dzieci z grupy Montessori kl. 1-3 informujemy, że po spotkaniu w auli i w klasie (zapoznawcze) odbędzie się także spotkanie (w tej samej sali) poświęcone metodzie Montessori (czas trwania ok. 1 godziny).

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 1 rodzica/opiekuna (czyli zasada 1 uczeń + 1 rodzic).

Prosimy o spakowanie osobno (w dwóch podpisanych reklamówkach) wyprawki szkolnej oraz wyprawki plastycznej ucznia (uczniowie klas 4-7 tylko wyprawka plastyczna) i zaniesienie ich do sali danej klasy po zakończonej uroczystości.

Powrót