Oferta dydaktyczna


Co oferujemy:

 • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
 • program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
 • wysoki poziom nauczania, realizację przedmiotów rozszerzonych w niewielkich grupach,
 • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • wysoki poziom nauczania oraz staranne przygotowanie do egzaminu dojrzałości oraz studiów wyższych,
 • nauczanie dwóch języków obcych w wymiarze rozszerzonym,
 • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • wychowanie w oparciu o spójny system wartości,
 • naukę w szkole kameralnej i bezpiecznej,
 • udział w realizowanych w szkole projektach edukacyjnych i profilaktycznych.


Co dodatkowo oferujemy:

 • dziennik elektroniczny – internetową korespondencję z rodzicami,
 • regularne spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • nowocześnie wyposażone sale,
 • zieloną i białą szkołę połączoną z aktywnością sportową,
 • wycieczki szkolne połączone z edukacją.