Profile kształcenia

Uczniowie rozpoczynający naukę w naszym liceum samodzielnie wybierają przedmioty w zakresie rozszerzonym – nie mamy określonych profili, możesz je wybrać według własnych potrzeb.

Oznacza to, że przedmioty kluczowe (z punktu widzenia licealistów) będą przeprowadzane w niewielkich grupach, co umożliwi intensywne zdobywanie wiedzy, rozwijanie kompetencji w tym zakresie.