Oceniania kształtujące

W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy w klasach 0-3 do innowacji: „Mój OK zeszyt, czyli wiem czego, po co i jak się uczyć”. W jej ramach poznajemy strategię oceniania kształtującego, czyli strategię uczenia i uczenia się.

Idea oceniania kształtującego (OK) dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania w szkole. Podjęliśmy się wdrażania OK, bowiem zależy nam,  aby  nasi uczniowie byli jak najbardziej zaangażowani w proces edukacyjny i byli świadomi, czego i po co się uczą, a także jakie postępy czynią.

Praktyczne kroki: w ciągu roku nauczyciele wprowadzają w przestrzeń lekcyjną kolejne elementy oceniania kształtującego. W tym roku szkolnym skupimy się na uświadamianiu uczniom, do czego ma ich doprowadzić dana lekcja (CEL) oraz po czym poznają, że opanowali potrzebne im umiejętności i wiedzę (KRYTERIA SUKCESU – czyli tzw. NACOBEZU). Nauczyciele wykorzystują zróżnicowane metody monitorowania i podsumowywania stopnia realizacji celu, aby – w razie potrzeby – na pewne zagadnienia poświęcić więcej czasu. Innowacja zakłada również wprowadzanie INFORMACJI ZWROTNEJ, dzięki której uczniowie na bieżąco mogą dokonywać ewaluacji swoich postępów w nauce i, postępując zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, rozwijać swoje umiejętności. Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – samodzielnie albo wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wzajemnie wskazówki, jak je poprawić (SAMOOCENA I OCENA KOLEŻEŃSKA).

Oto przykłady OK zeszytów prowadzonych przez naszych uczniów.


Wybrane elementy oceniania kształtującego.

NAUCZYCIEL:

Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia;

Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia;

Stosuje efektywną informację zwrotną;

Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.