PRZEDSZKOLE

W naszej placówce prowadzona jest grupa przedszkolna, do której uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy metody Montessori (dzięki temu możliwe jest płynne przejście do starszej grupy Montessori przeznaczonej dla uczniów w wieku 6-9 lat).

Grupa przedszkolna to maksymalnie 18 osób. Zajęcia są prowadzone przez wychowawczynię oraz nauczyciela wspomagającego (część zajęć).

Co ważne: zajęcia z muzyki, plastyki, języka angielskiego, zajęcia sportowe, prowadzone są przez nauczycieli danego przedmiotu.