Oferta dydaktyczna

Co oferujemy:

  • wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
  • wykorzystanie elementów metody Montessori,
  • nauczanie języka angielskiego w wymiarze min 4 godzin tygodniowo,
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • opiekę na świetlicy po zajęciach dydaktycznych,
  • ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
  • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • życzliwą współpracę służącą dobru dziecka,
  • szkołę otwartą od 7.00 do 17.30,
  • opiekę medyczną.

Jesteśmy przygotowani do opieki nad dziećmi z cukrzycą (nauczyciele są przeszkoleni, posiadają doświadczenia w tym zakresie).

Co dodatkowo oferujemy:

– dziennik elektroniczny
– internetową korespondencję z rodzicami,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– nowocześnie wyposażone sale, plac zabaw, przyszkolny ogród,
– aktywny udział w życiu szkoły.