SZKOŁA PODSTAWOWA

W strukturach Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a funkcjonuje 8.letnia szkoła podstawowa wraz z oddziałem 0 (sześciolatki mogą pozostać w przedszkolu lub uczyć się w zerówce). Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w Kielcach, w której prowadzona jest edukacja metodą Montessori. W dwóch grupach wiekowych (3-6 oraz 6-9 lat).

Nasze klasy są niewielkie. W klasach młodszych liczebność uczniów nie przekracza 16 uczniów w klasie, natomiast w klasach starszych – 20.

Nauka rozpoczyna się najwcześniej o godzinie 7.40 w klasach starszych (młodsi zaczynają o 8.30), a kończy o 15.30 (i to także dotyczy klasa starszych. Młodsi uczniowie mogą korzystać ze świetlicy od godziny 7.00 (przed lekcjami) do 17.30 (po zajęciach lekcyjnych). W tym czasie zaplanowane są zajęcia pozalekcyjne, z których chętnie korzystają, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Poszczególne zespoły klasowe tworzą wraz z wychowawcami swoje małe społeczności: sale edukacyjne mogą mieć odmienny wystrój, w niektórych mieszkają mali podopieczni (myszki, żółw, rybki). Większość zajęć uczniowie mają w „swojej” klasie, dzięki czemu nie muszą przenosić podręczników, zeszytów (a w sali mają do dyspozycji własne szafki).

Klasy młodsze (0-4) mają swoje sale na 1 piętrze, natomiast klasy starsze (5-8) oraz liceum na 2 piętrze.

W szkole działa radiowęzeł prowadzony przez uczniów. W trakcie przerw słychać różnorodne utwory muzyczne (ich wyboru dokonali sami uczniowie).

Na szkolnych korytarzach ustawione są wygodne kanapy umożliwiające odpoczynek czy stanowiące miejsce do pogaduszek.

W ramach realizacji podstawy programowej nasi uczniowie mają organizowane leśne zajęcia edukacyjne. Korzystamy z lokalizacji umożliwiającej nam poznawania pobliskiej Ostoi Wierzejskiej.

Co roku w szkole odbywają się cykliczne imprezy czy akcje, w które angażują się zarówno uczniowie i nauczyciele, jak i rodzice. Niezwykle barwnym świętem jest Dzień Patrona – świętujemy rocznicę urodzin Juliusza Verne’a. Przeprowadzane są kiermasze świąteczne (i nie tylko). Pozyskane w ich trakcie środki finansowe zgodnie przeznaczamy na potrzebujących.