Etapy kształcenia

Oddział 0 – zwyczajowo zwany zerówką. To klasa przeznaczona dla sześciolatków, które nie chcą już kontynuować nauki w przedszkolu. Roczne przygotowanie do edukacji szkolnej. Staramy się, by wychowawca/wychowawczyni zerówki kontynuowała wychowawstwo w tej grupie w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Znacząca większość zajęć prowadzona jest przez wychowawcę. Język obcy, zajęcia sportowe, plastyka, muzyka – prowadzone przez nauczycieli danego przedmiotu.

I etap kształcenia – klasy 1-3

Znacząca większość zajęć prowadzona jest przez wychowawcę. Język obcy, zajęcia sportowe, plastyka, muzyka – prowadzone przez nauczycieli danego przedmiotu. Uczniowie tych klas uczestniczą w zajęciach sportowych na basenie (obowiązkowe zajęcia w ramach wychowania fizycznego). Dla tych uczniów organizowane są białe i zielone szkoły, ale są to wyjazdy krótsze, dwudniowe. W ostatnich latach do grona naszych uczniów dołączyły osoby powracające z zagranicy. Ze względu na ich potrzeby zorganizowano w szkole zajęcia kompensacyjne (w szczególności z języka polskiego).

Na tym etapie kształcenia funkcjonuje u nas także oddział Montessori (dzieci w wieku 6-9 lat). Więcej informacji o metodzie Montessori przeczytać możecie Państwo w zakładce Montessori.

II etap kształcenia – klasy 4-8

Ze względu na wprowadzoną reformę oświaty część uczniów kontynuuje naukę zgodnie ze „starą” podstawą programową, ale już klasa 4 i 5 korzysta z „nowej” podstawy.

Już od klasy 4.tej wprowadzamy drugi język obcy (niemiecki lub hiszpański) oraz zajęcia z native speakerem z języka angielskiego.

Klasy mogą liczyć 18 uczniów (w Statucie dopuszczamy liczbę 20 uczniów).

W trakcie roku szkolnego organizowane są wyjazdy dla uczniów (biała oraz zielona szkoła), połączone z rozwojem umiejętności sportowych (jazda na nartach/snowboardzie, żeglarstwo/wind surfing) oraz różnorodne wycieczki kilkugodzinne/jednodniowe. Uczniowie poznają nasz region oraz kraj.

W szkole działa drużyna harcerska, zespół muzyczny, szkolny radiowęzeł. Samorząd uczniowski inicjuje działania pro-społeczne i charytatywne.