Oferta dydaktyczna


Co oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
 • nauczanie dwóch języków obcych od klasy 4 (w tym zajęcia z native speakerem 1 godzinę tygodniowo),
 • zajęcia kompensacyjne dla uczniów powracających z zagranicy,
 • wsparcie nauczyciela wspomagającego w przypadku edukacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zajęcia pozalekcyjne i sportowe,
 • wychowanie w oparciu o spójny system wartości,
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • życzliwą współpracę służącą dobru dziecka,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych,
 • opiekę na świetlicy,
 • szkołę otwartą od 7.00 do 17.30,
 • dodatkowe zajęcia świetlicowe,
 • opiekę medyczną.


Co dodatkowo oferujemy:

 • dziennik elektroniczny – internetową korespondencję z rodzicami,
 • regularne spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • nowocześnie wyposażone sale, plac zabaw, pracownie przedmiotowe,
 • zieloną i białą szkołę połączoną z aktywnością sportową,
 • wycieczki szkolne połączone z edukacją,
 • bogate życie szkoły: samorząd uczniowski, Dzień Patrona, nocowanie w szkole, imprezy taneczne, zaangażowanie w sprawy społeczne oraz akcje charytatywne, udział w festiwalach filmowych i kulturalnych, itp.