Świetlica

Naszym celem jest zapewnienie opieki Państwa dziecku po zakończeniu lekcji w szkole i zagwarantowanie mu interesujących i rozwijających pozalekcyjnych zajęć.

Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz bardzo dobre warunki lokalowe: plac zabaw, sala rekreacyjna, sale dydaktyczne z wyposażeniem multimedialnym, czytelnia z biblioteką wyposażoną w księgozbiór odpowiedni do wieku dzieci, dostęp do komputerów oraz świetlica, gdzie można odpocząć po lekcjach.

Zaplanowaliśmy bardzo ciekawe zajęcia, które są prowadzone przez naszych pedagogów.

Proponujemy m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, origami, gry planszowe, zabawy językowe, matematyczne, a także ruchowe.

Zajęcia ruchowe

Czy graliście kiedyś w Carcassonne ? to taka gra strategiczno- logiczna. Polecamy. Zobaczcie sami, co robimy w wolnej chwili na świetlicy.

 
Gry i zabawy stolikowe

W tym miesiącu: graliśmy w Mistakos, robiliśmy masę papierową i solną, a także bawiliśmy się w podchody.