Fundacja im. Jerzego Zaremby

Fundacja została zarejestrowana w 2019 roku. Fundatorzy za główny cel organizacji przyjęli prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego. 

Cel ten jest realizowany między innymi poprzez organizowanie pomocy dla młodzieży, szczególnie w zakresie matematyki.

Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży uzdolnionej. Skupiają się one na świadczeniu bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej czy organizacyjnej, w tym organizowaniu, dofinansowywaniu bądź wspieraniu wyjazdów dzieci i młodzieży, organizowaniu konkursów szczególnie w zakresie matematyki czy wiedzy obywatelskiej. 

Pomoc będzie także polegała na przyznawaniu stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej w zakresie przede wszystkim matematyki oraz organizowaniu szkoleń, wydarzeń czy publikacji naukowych w tej dziedzinie.

Jerzy Zaremba był wspaniałym pedagogiem, znanym ze swej pasji matematykiem. 

Uczył w I LO im. S. Żeromskiego w latach 1969-1999. Pełnił funkcję wicedyrektora liceum w latach 1971 – 1976. Wychował wiele pokoleń uczniów, wielu wybitnych matematyków.. Był niezwykłym człowiekiem – nauczycielem, wychowawcą, kolegą, dla wielu  autorytetem. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodzony Nagrodą Prezydenta Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zmarł 6.05.2017 r.

fot. http://zeromski.kielce.eu/

Władze Fundacji

Rada Fundacji

Agnieszka Zaremba
Krzysztof Zaremba

Zarząd Fundacji

Aleksandra Woźniak – Czaplarska