41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Fundacja

Fundacja im. Jerzego Zaremby

Fundacja została zarejestrowana w 2019 roku. Fundatorzy za główny cel organizacji przyjęli prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego. 

Cel ten jest realizowany między innymi poprzez organizowanie pomocy dla młodzieży, szczególnie w zakresie matematyki.

Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży uzdolnionej. Skupiają się one na świadczeniu bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej czy organizacyjnej, w tym organizowaniu, dofinansowywaniu bądź wspieraniu wyjazdów dzieci i młodzieży, organizowaniu konkursów szczególnie w zakresie matematyki czy wiedzy obywatelskiej. 

Pomoc będzie także polegała na przyznawaniu stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej w zakresie przede wszystkim matematyki oraz organizowaniu szkoleń, wydarzeń czy publikacji naukowych w tej dziedzinie.

prof. Jerzy Zaremba – wybitny i twórczy profesor matematyki, pedagog pochłonięty pasją do matematyki. Wielki miłośnik młodzieży, gór, żagli i brydża.

Pozostaje w pamięci rzeszy jego byłych wychowanków jako bardzo oddany wychowawca.

W latach 1969-1999 pracował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, gdzie pełnił w latach 1971 – 1976 funkcję wicedyrektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał również Nagrodę Prezydenta Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zmarł 6.05.2017 r.

fot. archiwum prywatne

http://zeromski.kielce.eu/

https://zeromszczacy.pl/

 

Władze Fundacji

Fundatorzy

dr Agnieszka Zaremba 

Krzysztof Zaremba

Rada Programowa

Grażyna Jaworska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości oraz MBA. Certyfikowany coach. Od 28 lat związana z bankowością. Aktywnie działająca na rzecz środowiska bankowego w Polsce za co została wyróżniona odznaczeniami państwowymi i resortowymi (NBP i ZBP). Zawodowo związana z problematyką zarządzania pracownikami. Z sukcesem realizująca projekty
z zakresu motywowania i rozwoju pracowników, a także automatyzowania procesów HR.

Janusz Morajda

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach, wielokrotny uczestnik Olimpiad Matematycznych, w tym: laureat Olimpiady Ogólnopolskiej w roku 1978, uczestnik Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w roku 1978. Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończone kierunki: elektronika, informatyka. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu informatyki i jej zastosowań w ekonomii i zarządzaniu. Zainteresowania pozanaukowe: turystyka, żeglarstwo (kapitan jachtowy), kynologia (Rhodesian Ridgeback).

Waldemar Nieborak

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach (3-krotny uczestnik Olimpiad Matematycznych) oraz Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem 1983 – magister inżynier, kierunek elektronika, specjalność automatyka). W okresie studenckim pilot wycieczek zagranicznych Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR” (specjalizacja wyprawy trampingowe). Aktualnie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HOLDING” Sp. z o.o.”

Waldemar Pukalski

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nauczyciel, ekspert komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach od 1988 r., od 2006 r. dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.

Rada Fundacji

dr Agnieszka Zaremba 

Kielczanka, absolwentka „Śniadka”. Politolog, entuzjastka edukacji obywatelskiej i alternatywnych form kształcenia, nauczycielka akademicka, instruktorka harcerska.

Zawodowo dydaktyk, specjalistka jakości kształcenia. Przez wiele lat wydziałowy koordynator jakości kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Stypendystka Friedrich Naumann Stiftung i Fundacji Batorego, uczestniczka wielu międzynarodowych programów edukacyjnych.

Katarzyna Przybylska (córka Jerzego Zaremby/z domu Zaremba)

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz   Wyższej Szkole  Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na  kierunku matematyka. Oprócz ukochanej matematyki pokochała podróże i taniec (instruktor fitness 2000 r., stepu 2006 r. oraz w latach 1997-2012 prowadziła zespół cheerleaders). Aktualne pracuje w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach jako nauczyciel matematyki.

Zarząd Fundacji

Krzysztof Zaremba

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zdobył doświadczenie jako zarządzający funduszami towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jako członek rad nadzorczych w spółkach zależnych. Był członkiem rady nadzorczej spółki zajmującej się wierzytelnościami i windykacją należności.

Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze oraz zarządcze w sektorze bankowym i finansowym, jako dyrektor oddziału banku, dyrektor sprzedaży centrum korporacyjnego banku, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych banku, prezes zarządu funduszu pożyczkowego oraz funkcje przewodniczącego regionalnego komitetu kredytowego.