41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja

Podstawowe informacje

Uczniowie przyjmowani są do naszej szkoły bez względu na miejsce ich zamieszkania.

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami oraz zaakceptowanie przez nich warunków nauczania w naszej szkole.

Wszystkie informacje udzielone placówce mają charakter poufny.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Co nas wyróżnia:

  • To nie wyniki testów i egzaminów (czy to wstępnych czy na zakończenie etapu edukacji) mają znaczenie w procesie rekrutacji, a spotkanie kandydata na ucznia i jego rodzica/opiekuna z przedstawicielami naszej szkoły.
  • To w trakcie tej rozmowy obie strony poznają się, omawiają zasady obowiązujące w szkole, podejmują decyzję. Dyrekcja szkoły doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pasek na świadectwie nie jest wyrocznią, co do edukacji młodych ludzi.

Co oferujemy:

  • wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
  • wykorzystanie elementów metody Montessori w edukacji wczesnoszkolnej (grupa 1-3) oraz w klasach starszych (4-6),
  • nauczanie języka angielskiego w wymiarze min. 4 godzin tygodniowo, zajęcia z native speakerem, o zajęcia pozalekcyjne,
  • opiekę na świetlicy po zajęciach dydaktycznych,
  • specjalistyczną szkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.