41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Kadra

 

Grono pedagogiczne liczy blisko 50 osób. Wśród nauczycieli, zarówno Ci “świeżo po studiach”, jak i nauczyciele
z bagażem doświadczeń. W przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej widać bardzo często, że bagaż jest przynoszony do szkoły i wykorzystywany w trakcie zajęć edukacyjnych.

A tak formalnie to:

  • wszyscy posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
  • zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzą specjaliści o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych,
  • nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.