41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Zakres kształcenia

Montessori

Dzieci pracują w specjalnie przygotowanym do ich potrzeb otoczeniu. Do nauki wykorzystują pomoce naukowe dostosowane ściśle do poziomu rozwojowego.  Dzieci same wybierają miejsce, w którym chcą się uczyć (stolik, dywan itp.). Zależnie od tematu prezentacji nauczyciel może zaproponować lekcje na świeżym powietrzu lub wyjście do tematycznych miejsc.

Przedszkole

W naszej placówce prowadzona jest grupa przedszkolna, do której uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy metody Montessori (dzięki temu możliwe jest płynne przejście do starszej grupy Montessori przeznaczonej dla uczniów w wieku 6-9 lat).

Grupa przedszkolna to maksymalnie 18 osób. Zajęcia są prowadzone przez wychowawczynię oraz nauczyciela wspomagającego (część zajęć).

Szkoła podstawowa

W strukturach Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a funkcjonuje 8-letnia szkoła podstawowa wraz z oddziałem zerówki (sześciolatki mogą pozostać w przedszkolu lub uczyć się w zerówce).

Nasze klasy są niewielkie. W klasach młodszych liczebność uczniów nie przekracza 16 uczniów w klasie, natomiast w klasach starszych – 20.

Liceum

Zespoły klasowe mogą liczyć maksymalnie 22 osoby. Uczniowie mają dowolny wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, nie ograniczają ich żadne profile.

Ogromną wartością naszego liceum są nauczyciele, którzy oprócz zaangażowania w proces kształcenia starają się stworzyć taką atmosferę, żeby młodzież czuła się w szkole jak najlepiej.