41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Która godzina?

Zaczynamy powtórki z korzystania z zegara analogowego, stopniowo przechodzimy  do zadań egzaminacyjnych.

Tak pracuje klasa 5 Montessori – od czynności konkretnych, przez wyobrażeniowe, aż do operacji abstrakcyjnych. 

Młodzież uczy się samodzielnej pracy oraz współpracy w grupie. Po skończonej pracy każdy z uczniów sprawdza swoje wyniki z kartą kontrolną.