41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Współpraca buduje!

W obliczu konfliktu na Ukrainie nasza placówka podjęła aktywne działania na rzecz pokrzywdzonych przez wojnę dzieci. Chcąc podarować najmłodszym cząstkę normalności w tym trudnym dla nich czasie, otworzyliśmy, z ogromną pomocą firmy Polonez Plus, specjalne klasy dla dzieci z Ukrainy.
Dzięki środkom finansowym przekazanym Fundacji im. Jerzego Zaremby w Kielcach, udało się pokryć koszty utworzenia przygotowawczo-adaptacyjnych klas z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą w Zespole Szkół im. Juliusza Verne’a.

Za sprawą nowopowstałych oddziałów uczniowie mają możliwość kształcenia się zgodnie z programem nauczania, w języku ojczystym.
Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Polonez Plus za wsparcie, które pozwoli dzieciom budować lepszą przyszłość i da im poczucie przynależności.
Niezmiernie cieszymy się, że potrzeby poszkodowanych przez wojnę najmłodszych zostały dostrzeżone, a zwłaszcza potrzeba edukacji, której wpływ na rozwój człowieka jest nieoceniony. Wierzymy, że dzięki podjętym działaniom uda nam się utorować ścieżkę do lepszej przyszłości bez
strachu dla wielu młodych ludzi.
Jako podmiot, dla którego priorytetem jest dobro najmłodszych, serdecznie dziękujemy!

Polonez Plus, więcej informacji o naszym darczyńcy