41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Diagnoza potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Verne’a w Kielcach

W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej w ramach naboru FESW.08.03-IZ.00-001/24 przeprowadziliśmy Indywidualną Diagnozę Potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Verne’a w Kielcach w zakresie kompleksowego rozwoju placówki.