41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Dyrekcja

Agnieszka Zaremba

Kielczanka, absolwentka „Śniadka”.  Politolog, entuzjastka edukacji obywatelskiej i alternatywnych form kształcenia, nauczycielka akademicka, instruktorka harcerska.

Zawodowo dydaktyk, specjalistka jakości kształcenia. Przez wiele lat wydziałowy koordynator jakości kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Stypendystka Friedrich Naumann Stiftung i Fundacji Batorego, uczestniczka wielu międzynarodowych programów edukacyjnych.

Autorka kilkunastu publikacji z dziedziny nauk politycznych i polityki międzynarodowej. Jej pasją od zawsze jest nauczanie. Komentatorka życia politycznego w mediach, popularyzatorka wiedzy o polityce i integracji europejskiej

W szkole jej domeną, poza zarządzaniem placówką, jest nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor szkoły otwarta na nowatorskie rozwiązania. Drzwi do jej gabinetu są … także otwarte dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Prywatnie mama Wojtka, ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a. Pasjonatka  narciarstwa i żagli. Wielbicielka kryminałów – szczególnie skandynawskich.

Krzysztof Zaremba

 • Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Zdobył doświadczenie jako zarządzający funduszami towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jako członek rad nadzorczych w spółkach zależnych. Był członkiem rady nadzorczej spółki zajmującej się wierzytelnościami i windykacją należności.Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze oraz zarządcze w sektorze bankowym i finansowym, jako dyrektor oddziału banku, dyrektor sprzedaży centrum korporacyjnego banku, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych banku, prezes zarządu funduszu pożyczkowego oraz funkcje przewodniczącego regionalnego komitetu kredytowego.Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu oraz kursy doradcy inwestycyjnego, dyrektora finansowego, obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzania zasobami ludzkimi, członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.Aktywnie wspiera działalność lokalnych organizacji non profit:
  • Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
  • Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Kielcach – stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców, prowadzące różnorodną działalność na rzecz rozwoju regionu,
  • Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach –zrzeszające osoby fizyczne – prezesów, dyrektorów przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.

  Zainteresowania: taniec towarzyski (instruktor tańca), żeglarstwo (sternik), narciarstwo (pomocnik instruktora), pływanie (młodszy ratownik) oraz turystyka rowerowa.

  Jako Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach zajmuje się gospodarką finansową i inwestycyjną, realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem szkół, systematycznie pozyskuje środki unijne, nadzoruje zagadnienia prawne oraz związane z informatyką i księgowością.

  Wspólnie z żoną Agnieszką realizują projekt „Szkoła na miarę wyobraźni”, do realizacji którego inspiracją był ich syn Wojtek, uczeń Szkoły Podstawowej.