Dyrekcja i kadra

Agnieszka Zaremba – Dyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne'a

Kielczanka, absolwentka „Śniadka”.  Politolog, entuzjastka edukacji obywatelskiej i alternatywnych form kształcenia, nauczycielka akademicka, instruktorka harcerska.

Zawodowo dydaktyk, specjalistka jakości kształcenia. Przez wiele lat wydziałowy koordynator jakości kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Stypendystka Friedrich Naumann Stiftung i Fundacji Batorego, uczestniczka wielu międzynarodowych programów edukacyjnych.

Autorka kilkunastu publikacji z dziedziny nauk politycznych i polityki międzynarodowej. Jej pasją od zawsze jest nauczanie. Komentatorka życia politycznego w mediach, popularyzatorka wiedzy o polityce i integracji europejskiej

W szkole jej domeną, poza zarządzaniem placówką, jest nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor szkoły otwarta na nowatorskie rozwiązania. Drzwi do jej gabinetu są … także otwarte dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Prywatnie mama Wojtka, ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a. Pasjonatka  narciarstwa i żagli. Wielbicielka kryminałów – szczególnie skandynawskich.

Krzysztof Zaremba - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zdobył doświadczenie jako zarządzający funduszami towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jako członek rad nadzorczych w spółkach zależnych. Był członkiem rady nadzorczej spółki zajmującej się wierzytelnościami i windykacją należności.

Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze oraz zarządcze w sektorze bankowym i finansowym, jako dyrektor oddziału banku, dyrektor sprzedaży centrum korporacyjnego banku, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych banku, prezes zarządu funduszu pożyczkowego oraz funkcje przewodniczącego regionalnego komitetu kredytowego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu oraz kursy doradcy inwestycyjnego, dyrektora finansowego, obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzania zasobami ludzkimi, członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Aktywnie wspiera działalność lokalnych organizacji non profit:

 • Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Kielcach – stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców, prowadzące różnorodną działalność na rzecz rozwoju regionu,
 • Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach –zrzeszające osoby fizyczne – prezesów, dyrektorów przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.

Zainteresowania: taniec towarzyski (instruktor tańca), żeglarstwo (sternik), narciarstwo (pomocnik instruktora), pływanie (młodszy ratownik) oraz turystyka rowerowa.

Jako Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach zajmuje się gospodarką finansową i inwestycyjną, realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem szkół, systematycznie pozyskuje środki unijne, nadzoruje zagadnienia prawne oraz związane z informatyką i księgowością.

Wspólnie z żoną Agnieszką realizują projekt „Szkoła na miarę wyobraźni”, do realizacji którego inspiracją był ich syn Wojtek, uczeń Szkoły Podstawowej.

Nauczyciele

Grono pedagogiczne liczy blisko 50 osób. Wśród nauczycieli, zarówno Ci “świeżo po studiach”, jak i nauczyciele z bagażem doświadczeń. W przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej widać bardzo często, że bagaż jest przynoszony do szkoły i wykorzystywany w trakcie zajęć edukacyjnych.

A tak formalnie to:

 • wszyscy posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
 • zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzą specjaliści o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych,
 • nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.
Nasze działania

Wsłuchując się w głos nauczycieli i przyjaciół jako Dyrekcja Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a planujemy

 • poszerzanie programu wewnątrzszkolnego systemu badań kompetencji uczniów,
 • propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod wykorzystujących silnie techniki informacyjne,
 • motywowanie oraz szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania,
 • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,
 • rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły,
 • wsłuchiwanie się w dążenia Uczniów i Rodziców,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 • otaczanie opieką i doradztwem zawodowym nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i nauczycieli zdobywających wyższe stopnie awansu zawodowego.

 

Bo czego się nie da zrobić jednym sposobem,

trzeba próbować drugim.
Bo w końcu, gdzie nie można przejść środkiem,

trzeba obejść bokiem lub przesunąć się wierzchem

Juliusz Verne

…a tu znajdziecie nasz plan rozwoju…